Ramboll: Vartin kaupungit ja muita totuuksia hyvinvoinnista -julkaisun toimittaminen ja kirjoittaminen

Ramboll: Vartin kaupungit ja muita totuuksia hyvinvoinnista -julkaisun toimittaminen ja kirjoittaminen

Tilanne ja tarve

Miten rakennettua ympäristöä suunnitellaan ja toteutetaan tulevaisuudessa kestävästi? Mitkä ovat kestävän menestyksen ainekset ja miten kaupungeissa voidaan luoda hyvinvointia asukkaille? Miten koronapandemia muutti ihmisten käsityksiä toimivista kaupungeista? Kaupungistuminen on megatrendi, mutta miten kaupunkeja suunnitellaan ja rakennetaan ihmisten, luonnon ja ilmaston hyvinvointi huomioiden? Muun muassa näihin kysymyksiin kestävien kaupunkien ja yhteiskuntien suunnittelu- ja konsultointiyritys Ramboll halusi lähteä etsimään vastauksia.

Ratkaisu

Ramboll halusi ottaa ajatusjohtajan roolin rakennetun ympäristön rakentamiseen liittyvässä keskustelussa julkaisemalla laajaan haastattelu- ja artikkeliaineistoon perustuvan, journalistisesti tuotetun julkaisun. Yhteistyössä Miia Savaspuron ja Milttonin kanssa Ramboll lähti ideoimaan ja konseptoimaan julkaisua, jossa 20 asiantuntijaa yhteiskunnan eri osa-alueilta jakaa näkemyksensä kestävästä kehityksestä osana muutosvoimaista ja hyvinvoivaa elinympäristöä. Syntyi julkaisu nimeltä “Vartin kaupungit ja muita totuuksia hyvinvoinnista. 5 askelta kestävään menestykseen.”

Mukana on joukko yritysjohtajia, ilmasto- ja ympäristöasiantuntijoita sekä talouden, luovan alan ja rakentamisen johtavia asiantuntijoita. Näkemykset on koottu viiden eri teeman alle: kiertotalous, 15 minuutin kaupungit, rakentamisen merkitys, estetiikka ja optimismi. Kukin teema käsittelee kaupungistumisen kestävyyshaasteita ja toisaalta siihen liittyviä mahdollisuuksia eri näkökulmasta.

Miia toimi julkaisun suunnittelijana, asiantuntijoiden haastattelijana ja toimittajana sekä juonsi raportin julkaisutilaisuuden.

Tilaa julkaisu Rambollin sivuilta

Tarvitsetko hyvää toimittajaa ja kirjoittajaa julkaisullesi? Ota yhteyttä niin jutellaan!

+358405005109