Kaapelitalo: Viestintä­strategia

Tilanne ja tarve

Kiinteistö Oy Kaapelitalo hallinnoi kolmen merkittävän kulttuurirakennuksen tiloja: Kaapelitehtaan, Suvilahden ja N10:n. Kyseessä on Suomen suurin luovien alojen työskentely-, tapahtuma- ja esitystiloja vuokraava, voittoa tavoittelematon yhtiö.

Yhtiössä tunnistettiin, että viestintä kaipaa suunnitelmallisuutta ja selkeämmän fokuksen siitä, mitä viestitään, kenelle ja missä kanavissa. Yhtiössä tehtiin kyllä aktiivista viestintää, mutta punainen lanka puuttui. Oli tarve luoda viestintästrategia, joka selkiyttäisi ja tekisi kansalaisille tunnetuksi Kaapelitalon roolia suomalaisella kulttuurikentällä. Projektiin lähdettäessä Kaapelitalo oli monella tapaa uuden äärellä: uusi strategia oli valmistunut, emoyhtiön ja siihen kuuluvien kulttuuritalojen viestinnällistä roolia haluttiin selkeyttää ja miettiä, millaista roolia Kiinteistö Oy Kaapelitalo voisi ottaa yhteiskunnallisessa keskustelussa. Lisäksi haluttiin valmistautua tulevaan, jossa yhtiön toiminta mahdollisesti laajenee.

Ratkaisu

Viestinnän tekemiseen haluttiin osallistaa Kaapelitalon henkilökuntaa mahdollisimman laajasti, joten viestintästrategiaa lähdettiin rakentamaan yhdessä noin kahdeksasta henkilöstä koostuvan avainporukan kesken. Miia suunnitteli ja fasilitoi kaksi puolen päivän mittaista strategiatyöpajaa, joissa kirkastettiin Kaapelitalon yhteiskunnallista positiota, viestejä ja yleisöjä. Tapaamisissa työstettiin myös Kaapelitalon äänensävyä ja kannustettiin ihmisiä rohkeampaan ilmaisuun, näkemysten esittämiseen ja yhteiskunnalliseen keskusteluun osallistumiseen – siis aktiivisempaan ja monipuolisempaan viestintään.

Työpajojen päätteeksi Miia rakensi yhteistyössä toimitusjohtajan ja viestintäpäällikön kanssa yhtiölle viestintästrategian, jossa määriteltiin yhtiön pääviesti, narratiivi, kohderyhmät, yhteiskunnallinen positio sekä konkreettiset toimenpiteet, joiden avulla strategiaa lähdettiin viemään käytäntöön.

Miia auttoi meitä ymmärtämään, keitä me olemme, millaista roolia me voisimme suomalaisessa kulttuuri- ja yhteiskunnallisessa keskustelussa ottaa, millaista nykypäivän viestintä on ja miten meidän pitää siinä toimia. Hän teki työmme helpoksi kysymällä oikeita kysymyksiä, johdattamalla meidät läpi koko prosessin sulavasti ja ammattitaidolla sekä paketoimalla tehdyn työn helposti ymmärrettävään muotoon. Halusimme itse viimeistellä varsinaisen strategian, mutta Miia toimi tärkeänä sparrausapuna sen syntymisessä ja viimeistelyssä. Uusi strategia oli näin helppo esitellä ja hyväksyttää hallituksella.
Karoliina Eerola, viestintäpäällikkö, Kiinteistö Oy Kaapelitalo

Kaipaako viestintäsuunnitelmasi päivittämistä? Vai onko koko homma jäänyt tekemättä? Ota yhteyttä niin jutellaan!

+358405005109